DAI-ICHI SEIKO

文字大小 standard big

CLOSE

Contact & Access

东京分公司

TOKYO SHINAGAWA OFFICE

TOKYO SHINAGAWA OFFICE

ADDRESS

TAIYO-SEIMEI SHINAGAWA BLDG., 8F
2-16-2, Kounan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN

TEL

+ 81-3-5479-7410

FAX

+ 81-3-5479-7411
TOKYO SHINAGAWA OFFICE Map

CLOSE